NETTORAMA SITTARD

Opdrachtgever: Merwehave BV

Geopend: 2013

Project- en procesmanager: Robert Savelkoul

Architect: Joop Petit

Fotografie: Peter Kessels

In eerste instantie leek het een eenvoudige opdracht als alle andere; Ontwerp een supermarkt. Dat bleek echter bij nader inzien iets complexer te zijn. De supermarkt zou geplaatst worden in een woonwijk. De gemeente had onder andere als stedenbouwkundige randvoorwaarde een begroeide groene gevel omschreven. De opdrachtgever reageerde hierop met de quote “Ik ben een kruidenier, geen tuinier”. Het projectteam van SATIJNplus architecten onder leiding van directie architect Joop Petit en procesmanager Robert Savelkoul heeft een weg moeten vinden binnen de kaders die gesteld werden door de gemeente, de supervisor, de opdrachtgever en omwonenden.

Gezocht is naar een integrale oplossing die recht moest doen aan de ruimtelijke eisen, de beeldverwachting van omwonenden en de duurzaamheidsverwachting van de opdrachtgever.

Samen met Geelen Beton uit Wanssum is gewerkt aan deze gevel. Door gebruik te maken van een mix aan technieken is een bijzondere gevel gerealiseerd die recht doet aan de uitgangspunten en daarnaast een aardse architectuur oplevert die zich voegt in de woonwijk maar door zijn kleur- en textuur nuanceringen levendig en tijdloos is.

Om de gewenste textuur te verkrijgen zijn profielmatten gebruikt. Door in de dalen vertrager toe te passen en de geveldelen uit te spoelen zijn de voorzijden van de ontkiste ribben ruw. Hier is het grind, dat zorgvuldig is geselecteerd op aardse tinten, zichtbaar en aaibaar.
In de kleurstelling van de vlakke panelen is gezocht naar een evenwicht in bescheiden kleuren. Samen met de messcherpe stalen luifel bij de entree die zich als lijn vanaf de voorgevel voortzet in de zijgevel en achtergevel ontstaat een spannend spel tussen de verschillende gevelelementen. De aluminium gevelpuien blijven als een donker vlak op de achtergrond en geven het spel van beton in al haar facetten alle ruimte.

Het verval in het aansluitend maaiveld heeft ervoor gezorgd dat elk element een andere maatvoering heeft gekregen en zodoende een nauwkeurige engineering eiste van de deelnemende bedrijven. In de betonnen gevel loopt een maaiveldsponning met dat verval mee waardoor een consistente maaiveld aansluiting wordt gerealiseerd.

In beton is de oplossing gevonden voor een complex project waarin alle elementen zijn samengebracht om tot een integrale oplossing te komen die recht doet aan de vooraf vastgestelde kaders en verwachtingen.

Nieuwsgierig naar wat ik gedaan heb?